Thông báo-))

Tùy Chỉnh


Hưm...
Tình hình là mị sẽ bị khoá điện thoại...
Bởi phụ mẫu "đáng yêu dễ thương tốt bụng" của mị...
Thời gian không xác định...
Vì vậy, trong thời gian tới, nếu mị không ra chap, mọi người đừng giận mị ^^
Mị hứa, nếu mị được xài lại "tiện" thoại, mị sẽ đăng liền cho mọi người năm chap!
Vì thế vậy thì, mọi người đừng bỏ rơi mị nhoa!!!
Moa~ Moa~

Loading...