Đếch có :)

Tùy Chỉnh

Vãi thật :) viết xong chap mới hết chuẩn bị đăng nhìn lại mất mẹ chap truyện :)
Tao mất hứng rồi :) tuần sau mới ra chap nghen :)
Chỉ có thể trách bảo mật trên Watt hãm :)

Loading...