Chỉ là một chút hình <3

Tùy Chỉnh

Mị lười tả quá, hối lộ mấy nàng mấy tấm hình để mấy nàng tự tưởng tượng nha!
Lân Hàn Hạo:Phi Lăng Kiên:La Hiên Thần:Bành Hắc Lữ:Và đây, tèn tén ten!
Dạ Thân Trạch:Cuối cùng cũng đến nữ chủ, Lăng Nhĩ Thuần:Uầy, ta lười tả lắm!
Hối lộ cho mấy nàng vài tấm hình nà!
Nhiêu đây thôi nha mấy chế! Công sức ta tìm dữ lắm á nha!

Loading...