# 21.09

Tùy ChỉnhThật tốt khi đọc được những điều này từ lời chúc sinh nhật của Xiumin huynh. Có lẽ đây chính là điều khiến mình vẫn yêu Xiumin và Chen.