Giới thiệu nhân vật (2)

Tùy Chỉnh

1) Vua Clubs (Chuồn)- Rinto
Tuổi: 19
Tính cách: Hiền lành, yêu dân chúng nhưng mặt tối...?
Ngoại hình:


2) Nữ hoàng Clubs - Helena
Tuổi: 18
Tính cách: Mạnh mẽ, nhiệt tình, hơi bí ẩn
Ngoại hình:


3) ??? - Belphegor Olives
Tuổi: ???
Tính cách: ???

Ngoại hình:


4) Nữ hoàng Diamond (Rô) - Anory
Tuổi: 25
Tính cách: nghiêm nghị, thông minh, quyết đoán
Ngoại hình:


5) Nam hậu Diamond - Kimi
Tuổi: 21
Tính cách: ???
Ngoại hình:


P/s: Wèo... Dàn cast lần này '???' nhiều v~ :v À mà các chế có tên sẽ xuất hiện trong chap sau nha :3