Phần 4

Tùy Chỉnh

Chủ đề mùa thứ tư :


Câu chuyện thứ nhất
BIRDY
Tác giả: kalongzz
Quốc gia: Indonesia

https://www.youtube.com/watch?v=Ni-xAkWAMew
Câu chuyện thứ hai

THIRTY AND A HALF MINUTES
Tác giả: Snippy MJ
Quốc gia: Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=Gvg85HMIgq0

Các bạn vui lòng xem các câu chuyện khác ở : http://www.manga-audition.com/sma04-2015award/