Phần 01

Tùy Chỉnh

Tui chỉ reup một số manga không lời từ Silent Manga Audition. Trang này khá nổi tiếng nên tui không cần nói nhiều. Các bạn muốn biết thêm chi tiết hoặc đọc thêm các truyện khác vui lòng vào đây: http://www.manga-audition.com.
Đây có thể được xem là đã cho phép reup chưa?
Chủ đề mùa thứ nhất:


oOo
Câu chuyện thứ 1
SKY SKY
Tác giả: Prema-Jar
Quốc gia: Thái Lan

https://www.youtube.com/watch?v=w0xS8CcHL1w

oOo
Câu chuyện thứ 2
A PURE LOVE
Tác giả: dee Juusan
Quốc gia: Jordan

https://www.youtube.com/watch?v=qqzFnYceByE
oOo

Câu chuyện thứ 3
ROACH STORY
Tác giả: Erwin Prasetya
Quốc gia: Indonesia

https://www.youtube.com/watch?v=vC1ZxanBWqo
oOo
Câu chuyện thứ 4
TO GIVE
Tác giả: Red
Quốc gia: Việt Nam
(Nguồn: http://www.manga-audition.com/sma01-2013award).