chúng ta lĩnh hội được gì?

Tùy Chỉnh

Từ quăn nờ oăn gâu dê rô bây sờ :))))
Paguchin làm bánh rán đường rất ngon.
Cheehun có thể ăn suốt ngày không chán.
Đê huy ăn cay giỏi hơn Cheehun.
Ánh nhìn swag thế thôi chứ thực ra như 1 đứa trốn trại vậy :))))
Lâm không giỏi nhảy cao.
Nhưng Mây lại giỏi môn nhảy cao :)))
Hoàng đéo biết cuốn tóc.
Ong (lại) không biết quý trọng khuôn mặt đẹp zai của mình.
Đào cũng có bụng nước lèo.
Anh Muối quay vid one-take rất giỏi.
Trong thời gian rảnh háng ngồi ở zero base, Diếp đã sáng tác nhạc :))))

Quăn nờ bồ lại có 1 (đống) meme mới :))))
https://www.youtube.com/watch?v=KXU2xZhmrPI

https://www.youtube.com/watch?v=cPS4yYULDwc

Loading...