Trả test

Tùy Chỉnh

I/ Lý thuyết
- Yếu tố của collector:
. Cần con mắt thẩm mĩ, biết nhiều nơi tìm ảnh.
. Ảnh phải chất lượng, đẹp, rõ, không mờ, không vỡ và thu hút người xem, ảnh phải hiếm.
. Có đam mê và thực sự yêu thích với việc tìm ảnh.
. Ảnh phải đúng với yêu cầu của khách hàng.
. Trả hàng đúng thời hạn, nhanh chóng.
- Những trang mạng, ứng dụng tớ hay dùng: Google, Pinterest, We Heart It
- Nếu mảng collect và design hợp thành một vì lí do designer có khả năng tìm ảnh thì collect và design có thể học hỏi lẫn nhau và trợ giúp lẫn nhau. Design có khả năng tìm ảnh có thể trợ giúp collect trong việc tìm ảnh và có thể tự tìm ảnh cho riêng mình.
II/ Thực hành
*4 stock design:* 2 stock hiện đại:
* 2 stock cổ trang:
* 2 stock galaxy* 4 stock season:

* 2 stock stage:


* 2 stock portrait:
* 2 stock school:

_DM_Team_