Chương 56

Tùy Chỉnh

Tại một thế giới nào đó có một bà phù thủy mất hết tiết tháo nào đó...
Tiểu thụ 1:"Nhớ lần đầu gặp mặt, tiểu công nhà tôi chỉ là một hồn ma. Thế beep nào mà hắn vẫn có thể đè ra làm đến ba ngày tôi vẫn chưa xuống được????"
Tiểu thụ 2: "Ban đầu lão công của tôi nhập hồn vào con voi ma mút tôi mới hồi sinh. Đm, nhớ lại lần chơi nhân thú đó mà tôi vẫn còn run!"
Tiểu thụ 3: "Tiểu công nhà tôi gặp tôi khi hắn đang là cái máy tính..."
Tiểu thụ 4: "Các cậu còn đỡ. Chồng tôi lúc đầu vốn chỉ là cái bao cao su! == "
Các tiểu thụ: "... Truyện tình yêu của cậu thật li kì... =="
Tiểu thụ 4: "Đứa tạo ra thế giới này đã bỏ quên tiết tháo rồi!!! =="
...

Bà phù thủy có lời muốn nói: Tuôi không bỏ quên tiết tháo, tuôi chỉ vô tình đánh rơi nó trong quá trình đào thải thức ăn từ cơ thể xuống một cái hố (gọi tắt là đi *) thôi ~~~~~ =]]]