Chương 31

Tùy Chỉnh

Đây là cách anh đây lấy được vợ nhé mấy cưng:
_ Xin chào!!
_ ...
_ Tôi thích em, làm bạn trai tôi nhé!!
_ Xin lỗi, tôi là gay *mặt lạnh*
_ *cười* Vậy thì vừa hay... anh đây cũng không phải là con gái.... *bỏ tóc giả xuống*