Chương 181

Tùy Chỉnh

- Em ơi, anh đói...
- Đói thì ăn đi!
- Vậy anh ăn nhé!
- Ừ...
Nói rồi anh ôm lấy cậu, thảy cậu lên giường rồi nhào tới lột hết quần áo ra...
- Này anh đang làm gì thế?
- Còn phải hỏi, ăn em chứ làm gì? Em càng ngày càng béo tốt, không ăn quả là phí phạm của trời!
- Á! Đồ biến thái! Anh vỗ béo em chỉ để... ah... ah... tên đáng chết nhà anh!!!
---------------