Chương 179

Tùy Chỉnh

- Tại sao anh lại hay đạp giày tôi?
- Vì tôi thích thế.
- Tại sao anh lại lấy sách của tôi mà không trả?
- Vì tôi thích thế.
- Tại sao anh lại tụt quần tôi trước lớp?
- Vì tôi thích thế.
- Tại sao anh lúc nào cũng bắt nạt tôi chứ?
- Vì tôi thích thế đấy.

- Vậy tại sao anh lại cứu tôi khỏi bọn đầu gấu trường bên? - Cậu hỏi hắn, khóe mắt ươn ướt.
- Vì tôi thích cậu. Không kẻ nào được phép bắt nạt cậu ngoại trừ tôi!
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi kéo cậu vào lồng ngực mình. Cậu là người của hắn, duy nhất là người của hắn!
________