48

Tùy Chỉnh

Tôi tần ngần giữa đôi bờ sóng gió
Tự hỏi nơi đó có còn bóng hình em?
Có kịp đuổi theo mắt ướt môi mềm
Có kịp níu giữ yêu thương chưa nếm trọn?
Nghe giống như là văn xuôi hơn.