Đọc Truyện Hư Cấu

Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn

361,261 2,077Writing

00oxo00

Đọc truyện Thiên Tài Cuồng Phi

712,798 25,162Writing

Angella_Low

Đọc truyện Đại Chúa Tể FULL

838,774 5,030Full

00oxo00

Đọc truyện Vô Tận Đan Điền FULL

97,670 826Full

00oxo00

Đọc truyện Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

200,357 6,234Writing

WaifuRiven

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,436,023 8,859Full

00oxo00

Đọc truyện Chúa Tể Chi Vương FULL

659,617 3,705Full

00oxo00

Đọc truyện Chiến thần -Đinh Mặc

339,461 6,467Full

Faya_Elias