Đọc Truyện Hư Cấu

Đọc truyện đoản văn np, cao h, 21+

193,620 1,976Full

DiepLyHan

Đọc truyện Đế Bá

1,376,084 7,993Writing

00oxo00

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,599,664 9,591Full

00oxo00

Đọc truyện Thiên Tài Cuồng Phi

747,524 25,762Writing

Angella_Low

Đọc truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

607,688 19,741Writing

huyetnuongtu

Đọc truyện Độc Tôn Tam Giới FULL

103,738 589Full

00oxo00

Đọc truyện Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

222,833 6,364Writing

WaifuRiven

Đọc truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

322,100 12,108Writing

huyetnuongtu