Đọc Truyện Teen hay nhất. Tuyển tập truyện teen đọc nhiều nhất

Đọc truyện Lẽ nào em không biết?

6,105,981 233,793Writing

LanRa7

Đọc truyện [BHTT] [Edit] Ngự tỷ giang hồ

1,251,179 38,997Full

NhokFu

Đọc truyện [Hoàn] Thần Y Ngốc Phi

264,266 6,573Full

LamYenThan

Đọc truyện [Đam] Kế Lão Bà[Hoàn]

1,722,107 61,705Full

SuraChan

Đọc truyện Y Sinh Thế Gia

267,178 11,087Full

yunyu62

Đọc truyện Cướp lại vợ cũ

232,781 8,616Writing

Sandy_Tuong