Đọc Truyện Teen hay nhất. Tuyển tập truyện teen đọc nhiều nhất

Đọc truyện Lẽ nào em không biết?

5,930,344 226,845Writing

LanRa7

Đọc truyện [Đam] Kế Lão Bà[Hoàn]

1,625,748 58,712Full

SuraChan

Đọc truyện CÔ DÂU THỨ BẢY (Full)

2,419,711 149,876Writing

cungthienyet

Đọc truyện Cướp lại vợ cũ

224,185 8,386Writing

Sandy_Tuong

Đọc truyện 1m54 và 1m82 (Hoàn)

772,767 39,624Full

meodenlaclac