Đọc Truyện Phiêu Lưu

Đọc truyện Chuông Gió - Vĩ Ngư

330,761 7,494Full

lanlan129

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,536,287 9,279Full

00oxo00

Đọc truyện Đế Bá

1,292,241 7,697Writing

00oxo00

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

119,196 7,935Writing

Jrrn68

Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn

442,368 2,442Writing

00oxo00

Đọc truyện Vô Tận Đan Điền FULL

150,405 1,060Full

00oxo00

Đọc truyện Tân Thế Giới Fantasma 2

48,385 2,398Writing

kurotoauthor

Đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng FULL

480,906 2,597Full

00oxo00

Đọc truyện Độc Tôn Tam Giới FULL

40,415 307Full

00oxo00