Đọc Truyện Phiêu Lưu

Đọc truyện Chuông Gió - Vĩ Ngư

330,995 7,498Full

lanlan129

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ FULL

1,537,224 9,284Full

00oxo00

Đọc truyện Đế Bá

1,293,287 7,702Writing

00oxo00

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

119,400 7,947Writing

Jrrn68

Đọc truyện Vô Tận Đan Điền FULL

150,795 1,061Full

00oxo00

Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn

442,852 2,442Writing

00oxo00

Đọc truyện Độc Tôn Tam Giới FULL

40,829 307Full

00oxo00

Đọc truyện Tân Thế Giới Fantasma 2

48,387 2,398Writing

kurotoauthor

Đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng FULL

481,201 2,597Full

00oxo00