Đọc Truyện Sát Thủ

Đọc truyện [12 Chòm Sao] Quái Trường

64,762 6,680Writing

Feya-Seryy

Đọc truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

1,607,004 68,781Writing

Emily_Ton

Đọc truyện Đọc thầm - Priest

617,152 25,310Full

Miie_Yuan118

Đọc truyện [12 chòm sao] Hoa Máu

921 55Writing

NguynLevy

Đọc truyện Quỷ Thoại Liên Thiên

1,308,676 61,418Full

KarinELF