Đọc Truyện Hành Động

Đọc truyện Bốn nàng sát thủ

34,810 1,656Writing

GwynRosaline

Đọc truyện Fate/Secrets

1,149 59Writing

AsuraTheHunter

Đọc truyện Xuyên Qua Khung Sắt

6,595 971Writing

Rinkers

Đọc truyện The New Emiya Shirou

280 16Writing

ichiko-kun

Đọc truyện Satan Tại Dị Giới

7,928 1,339Writing

Jrrn68

Đọc truyện No.6 - Asano Atsuko

3,083 181Writing

HaDu9295