Đọc Truyện Hành Động

Đọc truyện HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

194,260 8,637Writing

rubymoon3004

Đọc truyện Kim Bài Đả Thủ

945,348 57,962Writing

mjjejeh

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

127,327 8,418Writing

Jrrn68

Đọc truyện Mạt Thế Huyết Linh Vương

79,488 5,815Writing

YounFam

Đọc truyện Đạo Tình- Chu Ngọc

372,694 9,803Full

nguyenjennib

Đọc truyện Cường mãi cường mại

163,920 5,096Writing

co4las