Đọc Truyện Hành Động

Đọc truyện HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

166,321 7,635Writing

rubymoon3004

Đọc truyện Isekai Toriwake

110,359 7,516Writing

Jrrn68

Đọc truyện Kim Bài Đả Thủ [Hoàn]

831,944 51,902Writing

mjjejeh

Đọc truyện (Diabolik lovers)- Rise

5,749 479Writing

yukino-hanabe

Đọc truyện Đạo Tình- Chu Ngọc

350,336 9,219Full

nguyenjennib

Đọc truyện [12 cs] The Hero Club

1,601 215Writing

JenniferRosy

Đọc truyện Mạt Thế Huyết Linh Vương

77,943 5,720Writing

YounFam