Sinh học 8 ?

Tùy Chỉnh


Được rồi, chủ đề sẽ như cái tên 🙂
Sinh học 8, cái môn ngày xưa tao yêu thích nhất, hiện nay, sau khi đã trải qua một khóa khảo sát chất lượng cực kì dễ đối với các thầy cô giỏi...
Đéo, đéo thích cái quần què gì hết 🙂
Mả cha ông cố nội thằng nào ra đề, tao đéo cần biết đó là đứa nào, nhưng tao chỉ nói một câu, nội mẹ mài 🙂
Đề cương chín bài, rất khả thi, học dễ thuộc, ôn cũng tốt, tao sẽ đăng cho tụi bây coi bảy bài, hai bài còn lại là chép tay nhưng chữ xấu sợ làm mù mắt tụi bây nên đéo đăng 🙂
Đọc đi, đọc cho kĩ vào, đề rất khả thi, dễ thuộc, dễ học, dễ hiểu, và tin tao đi.
Lúc thi đéo biết làm 🙂
Đọc xong đề cương rồi chứ?
Rồi, bây giờ hãy nhìn đề thi và cho tao biết câu trả lời 🙂Tụi bây tin nổi không? Tao thề, khối 8 chết hết không còn một đứa 🙂
Mả cha nó, đuỵt mợ chim teo hạ lưu mắc dịch 🙂 tổ sư nhà nó, đờ thị mờ, tao hận 🙂
Tụi bây hãy chỉ cho tao biết cách trả lời đi 🙂
Kì này tao tạch mẹ môn Toán, Sinh rồi
🙂
Hãy vỗ tay lên đi, vì con au ngu đần học dốt bại não này của chúng mày sắp thành một thiên thần trên bầu trời, sẽ không còn ai viết truyện cho chúng mày đâu các con ạ 🙂
Còn giờ tao đi ỉa đây :v
P/s: Câu cũ: tao trù thằng nào ra đề năm nay đi đái không được, đi ỉa không xong.


Loading...