Đọc truyện BTS and You

576,677 32,539Full

LanNhu1809

Đọc truyện [Oneshot][NamJin] Monster

16,204 2,216Full

monsantdu

Đọc truyện [Shortfic][TaeJin]

342 91Writing

jihyethv

Đọc truyện Yoonjin | Thằng Điên

18,253 2,963Full

ThPhmHunhAnh

Đọc truyện Đoản | BTS x You

149,670 9,519Full

Khanhamiko

Đọc truyện hidden | namjin

4,184 495Full

Bunchofgrapes

Đọc truyện ARE YOU FLIRTING WITH ME? | bangtan

259,975 29,796Writing

glossyungi

Đọc truyện BTS Imagine {sweet love}

76,235 7,306Writing

94zzinMahHeart