Đọc truyện BTS and You

621,168 35,220Full

LanNhu1809

Đọc truyện [Shortfic][TaeJin]

2,230 353Writing

jihyethv

Đọc truyện [Taejin] Có Em

19,264 1,718Full

kimdinie

Đọc truyện Đoản | BTS x You

170,652 10,628Full

Khanhamiko

Đọc truyện Yoonjin | Thằng Điên

22,466 3,358Full

ThPhmHunhAnh

Đọc truyện [Oneshot][NamJin] Monster

17,318 2,339Full

monsantdu

Đọc truyện BTS and You (H, SM)

513,292 27,591Writing

Nglmnhi

Đọc truyện 「Good old days, 1990」SJ

6,751 1,074Full

himazari

Đọc truyện |Jingi| Yêu

1,640 143Full

Yuriichin

Đọc truyện Awake [TaeJin - END]

10,916 837Full

junsuxiah_wp