Đọc truyện Hạnh phúc của Nalu(FULL)

42,562 1,108Full

Rin885

Đọc truyện (Zerlu)

113,645 6,182Full

Rincoba

Đọc truyện [Nalu] [H++] Lucy à! Giúp Anh

158,541 3,067Writing

DongSyhoang

Đọc truyện              Công Chúa Lucy

2,721 79Writing

135a689

Đọc truyện Fairy Tail ( Nalu . E.N.D )

84,222 1,826Full

Rinzy99