Đọc truyện [Fanfic] Antifan lại đây!

336,431 18,831Full

Linhmxx

Đọc truyện [Jungkook You] IDOL

23,530 1,095Writing

ngan_ana23

Đọc truyện [JUNGKOOK & YOU] Your Eyes

2,788 131Writing

ngan_ana23

Đọc truyện (Shortfic)- Bạn và Jungkook

33,417 2,500Writing

Jjunie9703

Đọc truyện Vờ Yêu [ Jungkook × Ami ]

143,523 11,412Writing

Besden1997

Đọc truyện Y.Ê.U [Jungkook]

1,661 41Full

user01435413