Đọc truyện [Fanfic] Antifan lại đây!

433,323 23,832Full

Linhmxx

Đọc truyện Y.Ê.U [Jungkook]

2,432 64Full

user01435413

Đọc truyện [Jungkook You] IDOL

37,867 1,690Writing

ngan_ana23

Đọc truyện Bất Hối | JJK

140,589 15,967Writing

thirteennov

Đọc truyện Bạn Trai Là Jeon JungKook

22,961 2,824Full

QuynNhks