Đọc truyện [Longfic][TaeJin]Undefined

21,588 2,155Full

JadeDo98

Đọc truyện Tựa vào anh

11,070 642Full

Edgar110996

Đọc truyện [Oneshot][NamJin] Monster

10,247 1,485Full

Shine_on_Jin

Đọc truyện seokjin » love hurts?

30,107 1,686Full

thieenthanhh

Đọc truyện Gái Hư! Tôi yêu em

4,359 350Writing

NaMin95

Đọc truyện [BTS]Gia đình kiểu mới.

578,866 60,962Full

MeooAka99