Đọc truyện Jimin/BTS - Ngược Đãi (H)

261,724 18,399Writing

Yuminmochi

Đọc truyện  Jimin × You - Tôi Và Em

18,755 1,375Writing

k_dohee

Đọc truyện Yêu lầm ác ma -Jimin [H]

153,949 15,502Full

Yuukirin28

Đọc truyện  {18+} mean while❤

22,468 1,464Writing

omelaslah