Đọc truyện Jimin/BTS - Ngược Đãi (H)

124,024 8,598Writing

Yuminmochi

Đọc truyện  Jimin × You - Tôi Và Em

13,128 975Writing

k_dohee

Đọc truyện Yêu lầm ác ma -Jimin [H]

49,148 5,268Writing

Yuukirin28