Đọc truyện Jimin/BTS - Ngược Đãi (H)

124,396 8,629Writing

Yuminmochi

Đọc truyện  Jimin × You - Tôi Và Em

13,134 976Writing

k_dohee

Đọc truyện Yêu lầm ác ma -Jimin [H]

49,364 5,292Writing

Yuukirin28