Đọc truyện

1,342,939 69,609Full

YiOtaKunii

Đọc truyện Yêu phải đại ca???(FULL)

220,289 10,788Full

subin2510

Đọc truyện Cặp Đôi Băng Tuyết

171,609 7,115Full

YuShengg

Đọc truyện Tứ đại học đường

25,089 1,413Writing

ennhohn

Đọc truyện Đại Tỷ Học Đường

104,254 3,855Full

ViieLee

Đọc truyện Nhóc, anh thua rồi!

767,555 28,878Full

LeeHannie

Đọc truyện Em thuộc về tôi

99,781 4,322Full

ennhohn