Đọc truyện [Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia

433,350 17,572Full

V_lazy

Đọc truyện Dụ đạo công thức

17,409 899Full

NMV2404

Đọc truyện Hoàng Bán Tiên

99,567 3,188Full

ClaireLucia

Đọc truyện CPCTTK

22,429 1,059Full

MegaPig1314

Đọc truyện Tuyết hồ

46,664 1,242Full

chyokin

Đọc truyện Ảnh, truyện tranh yaoi

153,741 3,055Writing

nguyenkira