Đọc truyện Lucky Girl [Fanfic] [EXO]

34,363 1,925Full

misophia

Đọc truyện Anh Yêu Em, Linh Ka!

107,767 6,406Full

cuoibanhlon

Đọc truyện [IMAGINE ] [EXO]

42,564 4,034Writing

Strawberry_soo

Đọc truyện WenChan

6,539 255Full

SeungHun111124

Đọc truyện (H+)VÒNG VÂY_CHANBAEK

29,065 1,992Writing

momciute