NOTE

Tùy Chỉnh

Nói trước với tui nếu bạn muốn mang nó đi đâu, và tui KHÔNG ủng hộ chuyển ver nhé các bạn!
Cảm ơn!
Lưu ý: ĐÂY LÀ XÔ MÁU CÚN RẤT TO RẤT ĐẬM ĐẶC
Nhắn nhủ nhẹ: Tui đã đăng lên Wattpad là chỗ khá tiện để mọi người đọc, tui cũng chẳng thể nói với mọi người đừng có đọc trên mấy trang repost. Lúc trước còn có chế độ đăng private để phòng ngừa, giờ Wattpad thay đổi chính sách, cần public toàn bộ, tui chỉ có thể gắn cái note này khắp nơi để mọi người biết là chính chủ ở đây, vậy ha.