NOTE

Tùy Chỉnh

Nói trước với tui nếu bạn muốn mang nó đi đâu, và tui KHÔNG ủng hộ chuyển ver nhé các bạn!
Cảm ơn!
Lưu ý: ĐÂY LÀ XÔ MÁU CÚN RẤT TO RẤT ĐẬM ĐẶC
Có một số chương tui sẽ set private (do quá tá hỏa trước số trang autoshare). Các bạn follow để đọc rồi unfollow tự nhiên nhé!