6

Tùy Chỉnh

you : ĐÙ MÁ !!!!!!!
you :you : nhìn này huhu :((((
you : tim tôi :((
you : tôi mới thấy cái này :(((


choutzuyu.12: này ghép mà -.-

you : đm :)) ghép cũng kệ đau tim vlll =]]]

choutzuyu.12 : cậu biến thái vl -_-