Vote

Tùy Chỉnh

Không phải chương mới nha các nàng -.-
Do có nhiều ý kiến muốn NP; lại có ý kiến Song - Lục, Thanh - Lãnh nên au quyết định cho vote lần cuối, ý kiến nào đông hơn au sẽ viết theo ý kiến đó.
1. Song - Lục - Lãnh
2. Song - Lục, Thanh - Lãnh