Cần Góp Ý

Tùy Chỉnh

1. Mấy nàng muốn Song Song cuối cùng bên ai:
- Hoàng Ưu Lục, ứng cử viên số một!!
- Sở Thiết Lãnh, ứng cứ viên số hai!!
- Hay cả hai cho vui :v
2. Mấy nàng thích HE hay SE? Ta có ý định cho SE.
3. Mấy nàng ship bách hợp có muốn ta viếtmột bộ ngoại truyện cho Song Song và Khưu Mạn không? ~
4. Nàng nào đọc chùa thì ta drop :v