Lời Đáp Của Phật (Độ Ta Không Độ Nàng)

Tùy Chỉnh

LỜI ĐÁP CỦA PHẬT - Độ Ta Không Độ Nàng
Nguyên tác: Cô Độc Thi Nhân
Nguyên Xướng: Tô Đàm Đàm ft Giai Bằng
New versions (Lời mới): Thanh Đồng
Vui lòng không re - up ở bất cứ đâu.
Video by Thiên Sơn Đồng Lão
~~~~
1. Vạn vật sinh linh nhân thế
Số kiếp ai người an tường?
Một đời hưng suy nhục vinh
Mới thấu nhân quả luân thường
Phật ngự nơi xa cuối trời
Từng dõi mắt mà thương
Ngặt thay Phật duyên chẳng có
Dòng kinh làm sao vấn vương?
Vì đời xưa nay như thế
Mãi chẳng xuôi thuận ý người
Phật độ do duyên mà thôi
Chẳng thể ra tay chuyển dời
Nhìn người nhân duyên rối bời
Lòng này cũng muốn độ cho
Nhưng không thể qua được luật trời.

2. Đời người tham sân ái ố
Cố chấp đan thành chấp niệm
Một lòng thành ma vì ai?
Chắc do trời sắp bày
Đời này con xa cách nàng
Đều là số kiếp mà thôi
Nhân từng gieo đã hái
Đời sau còn duyên tái lai!
Phật Đà hào quang bao la
Cũng khó giải được luân hồi
Vạn sự tùy duyên mà thôi
Trách móc cũng chẳng vãn hồi
Lời ta khuyên thế này
Tạm dừng cố chấp ngày xưa
Để cho đời sau được tương phùng
Đk:
Đời người tham sân ái ố
Cố chấp đan thành chấp niệm
Một lòng thành ma vì ai?
Chắc do trời sắp bày
Đời này con xa cách nàng
Đều là số kiếp mà thôi
Nhân từng gieo đã hái
Đời sau còn duyên tái lai!
Phật Đà hào quang bao la
Cũng khó giải được luân hồi
Vạn sự tùy duyên mà thôi
Trách móc cũng chẳng vãn hồi
Lời ta khuyên thế này
Tạm dừng cố chấp ngày xưa
Để cho đời sau được tương phùng
[Tiểu Hòa Thượng]:
Lời Phật con đã nghe thấu
Cố chấp thôi đành buông vậy
Đời này dâng cho thiền môn
Hết kiếp tâm chẳng ưu phiền
Nại Hà ta trông thấy nàng
Nụ cười đỏ thắm đẹp xinh
Cầm tay.....ngày sau ta...tương phùng.

https://www.youtube.com/watch?v=G8KoDm7LlX4