Xả Ảnh Nikki ( Lần 7)

Tùy Chỉnh


-------
P/s: Các cậu có chia sẻ hàng ngày để nhận 20 kim cương không vậy? Mình thì bỏ mất tiêu 2 ngày.
Cùng kiểm tra nhé.
Bước 1: Ấn vô giao diện của sự kiện chọn" kết quả. "


Bước 2: Ấn " chia sẻ " để nhận 20 kim cương hàng ngày và sẽ làm mới lại vào ngày hôm sau.