Xả ảnh Nikki ( Lần 6)

Tùy ChỉnhP/s: Cuối năm nay Sự kịên bệnh vịên ma sẽ ra mắt nhé. Giờ chúng ta cứ chủân bị cho Sự kiện Vũ Hội Băng Tuyết và Nhà Dệt Ước Mơ mở nữa thôi.
Khi nào gần ra mắt mình sẽ đăng chap nói về Sự kiện và cách chơi bệnh vịên ma này.