Tuyết Xuân.

Tùy Chỉnh

Cre: My Miracle Nikki.
◆ Cách Nhận : Tiêu phí KC
◆ Mở Lại : Chưa có
◆ Chi Tiết :
+ Thời Gian : 7 Ngày
+ Tiêu KC đến mốc 998 KC sẽ nhận được kèm theo vàng và tim ^^
+ Bạn nào thích thì lấy, không thích thì thôi. Tuỳ vào điều kiện kinh tế, sở thích và xem xét thuộc tính nhé <3
+ Xin lỗi các bạn nha, trong bộ này trừ Tóc ra mấy món còn lại có tag Trung Cổ nha ^^