[ Từ 21-02 ĐIỂM DANH 10 NGÀY LIÊN TỤC NHẬN NGAY BỘ TRANG PHỤC ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO

Tùy Chỉnh


🎁 Cùng với sự kiện Chúc Mừng Sinh Nhật tròn 1 năm của Ngôi Sao Thời Trang. Mumu mở thêm sự kiện Điểm Danh mỗi ngày nhận 1 phụ kiện của bộ Ánh Sáng Ngọt Ngào. Bắt đầu từ ngày 21/02 STAR đăng nhập sẽ nhận 1 phục kiện của bộ Ánh Sáng Ngọt Ngào, sau 10 ngày đăng nhập liên tiếp sẽ nhận trọn bộ Ánh Sáng Ngọt Ngào.
🎁 Với cách tham gia: ở giao diện trò chơi chọn 'Hoạt Động' sau đó chọn Điểm Danh nhận Ánh Sáng Ngọt Ngào.
🎁 Lưu Ý: sự kiện này STAR phải vào hoạt động để nhận phụ kiện chứ không phải trang phục gửi qua Thư nhe, điểm danh như bộ Sắc Ngân Hà.
🎁 Thời gian sự kiện:
- Bắt đầu từ 05:30 ngày 21/02


Các bạn cày HP2 tới đâu rồi?
Vì mìng không tham gia HP1 nên giờ cày muốn xỉu.