Trang phục điểm danh tháng.

Tùy Chỉnh

Mình tới số 11 rồi. Còn các cậu?