Tỉ Lệ Rơi.

Tùy Chỉnh

✨ Thời gian sự kiện:
- Bắt đầu: 05:00 ngày 02/09.
- Kết thúc: 23:59 ngày 04/09.