Thông báo nho nhỏ

Tùy Chỉnh


Và mình xin hỏi ý kiến của mọi người là muốn mình post cách phối đồ trước hay sau thời gian ra chặng.
Nếu trước sẽ vào ngày 11/1.
Nếu sau là ngày 14/1.