Thông Báo.

Tùy Chỉnh

Các cậu ơi Fic Ngôi Sao Thời Trang (1) này đã đạt giới hạn đăng chương rồi nên mình lập thêm Fic Ngôi Sao Thời Trang (2).
Các cậu hãy vô danh sách truyện của mình và lưu Ngôi Sao Thời Trang (2) vào Thư Viện để tránh bỏ sót thông báo nào của mình về các sự kiện sắp ra nào.
Vì đang nghỉ hè nên mình sẽ chăm chỉ trả lời các cậu hỏi của các cậu. ^^