Sự kiện bất ngờ

Tùy Chỉnh

[ Sự Kiện Bất Ngờ - Phần 2 - Hoàn Thành Bộ Alice Chiến Đấu - Tặng Bộ Vũ Hội Ovia ]
✨ Khi STAR hoàn thành: "THÀNH TỰU" nhận đủ bộ Alice Chiến Đấu - Mumu sẽ tặng cho bạn nguyên bộ Vũ Hội Ovia 5 Tim.
✨ Bộ Ovia sẽ được gửi qua thư cho các STAR đã đạt được điều kiện trên vào khoảng thời gian từ: 28/10 đến 31/10 (Mumu sẽ thông báo cụ thể sau)
✨ Để có được bộ Alice Chiến Đấu: từ 20/10 đến 26/10 - chỉ cần STAR sử dụng đủ 1688 Kim Cương vào bất kỳ việc gì như: mua tim, vàng, lượt thi đấu, quay lầu... thì sẽ nhận được bộ trang phục này tại giao diện Hoạt Động của game.