[ Nhà Dệt ] NPC

Tùy Chỉnh

Cre: My Miracle Nikki.
🔷Cre: qjnn.qq.com, mofang, weibo~~ 🔷 Các ải trả lời câu hỏi chọn đáp án nào cũng được, các ải đổi đá dựa theo yêu cầu để đổi.
NPC Yasu - Thỏ.

NPC Lunar - Đàn .NPC Tiên - Cung.


Nếu các cậu không hiểu hãy kéo lên phần Nhà Dệt mình đã đăng lúc trước.
Nói thật mình đọc chả hiểu gì cả khi nào ra mắt thì sẽ hiểu rõ hơn.
Còn đổi đá để đổi Thỏ, Cung , Đàn rồi nâng cấp.