Nguyên liệu của bộ Rối.

Tùy Chỉnh

Cre: My Miracle Nikki.
Do nguyên liệu của bộ này khá nhiều nên mình chia thành hai chap để đăng, đọc xong chap này các cậu kéo xuống chap sau là có nhé.