Hướng dẫn chơi sự kiện biển sao ( Ngày 6 )

Tùy Chỉnh

Tất cả các thông tin đều được lấy trên Page My Miracle Nikki.
---------------------
Muốn điểm cao các cậu đổi lấy tai và đuôi hồ ly rồi mặc vô nhé. Điểm sẽ tuyệt đối hơn.