[ HƯỚNG DẪN - CÁCH CHƠI SỰ KIỆN KHÚC CA BÃO TÁP ]

Tùy Chỉnh


🔱 Vào lúc 5:30 ngày 05/01 Mumu sẽ mở sự kiện Khúc Ca Bão Táp với sự ra mắt 2 bộ trang phục Chiến Binh là bộ Chiến Binh Mùa Đông & Chiến Binh Mùa Hạ . Với các bước tham gia như sau:
Bước 1: Trong giao diện sự kiện chọn Bình Chọn.
Bước 2: Tiến hành Bình Chọn theo chủ đề:
- Khi Chọn Đúng nhận 5 Huy Hiệu Băng Hỏa
- Khi Chọn Sai nhận 3 Huy Hiệu Băng Hỏa
Bước 3: Dùng Huy Hiệu Băng Hỏa đổi 2 bộ trang phục:
- Chiến Binh Mùa Đông 👘 và Chiến Binh Mùa Hạ 👗
🔱🔱 Lưu Ý:

- Chỉ Bình Chọn ở giao diện sự kiện mới nhận được nguyên liệu Huy Hiệu Băng Hỏa
- Mỗi ngày STAR sẽ có 10 lượt Bình Chọn miễn phí, làm mới lượt bình chọn lúc 5:00 hàng ngày.
- Khi hết 10 lượt miễn phí, STAR có thể mua lượt không giới hạn với 20 kim cương = 1 lượt bình chọn.
🔱🔱 Thời gian diễn ra:
- Bắt đầu: lúc 5:30 ngày 05/01
- Kết thúc: lúc 23:59 ngày 09/01.


Lịch x2 ải công chúa.