Hòan Thành Giai Nhân Trắng (tt)

Tùy Chỉnh

Lại thêm một người chế xong bộ này nữa. Hix hix, mấy người làm em gato quá.